Porovnat nabídky

CS-dovolená.cz pracuje s osobními údaji zákazníků v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. Osobní data jsou chráněna v maximální míře pomocí moderních technologií.
Majitel/provozovatel ubytovacího objektu dává vložením své prezentace souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, souhlasí se zveřejněním jím poskytnutých kontaktních údajů za účelem navázání kontaktu ze strany zájemce o ubytování/rekreaci a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely CS-dovolená.cz.
Osobní údaje majitelů/provozovatelů ubytovacího objektu jsou přístupné pouze zaměstnancům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu portálu CS-dovolená.cz.
Všichni, kteří přicházející do styku s osobními údaji majitelů/provozovatelů ubytovacího objektu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o povaze a obsahu těchto údajů.
Bez souhlasu majitelů/provozovatelů ubytovacího objektu nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně.
Výjimkou je zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje, a to na vyžádání.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat e-mailem na info(at)cs-dovolena.cz.