Porovnat nabídky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – CS-dovolená.cz

Na portálu CS-dovolená.cz jsou prezentovány ubytovací objekty k časově omezenému pobytu / rekreaci.

Všeobecné obchodní podmínky definují vztahy a komunikaci mezi portálem CS-dovolená.cz, majiteli ubytovacích zařízení a zákazníky.

I. Definice pojmů

  • Majitel/provozovatel/pronajímatel ubytovacího zařízení a objektu (dále jen majitel) je osoba, která provozuje ubytovací zařízení.
  • Zákazník je osoba, která prostřednictvím portálu CS-dovolená.cz hledá ubytování pro rekreaci v nabízených ubytovacích zařízeních a objektech.
  • Ubytovacím zařízením a objektem (dále jen objekt) se rozumí chata, chalupa, penzion, hotel, jakýkoliv objekt bydlení, který je poskytnutý majitelem zákazníkovi k časově omezenému pobytu.

II. Registrace a prezentace objektu

  • Majitel provede na portálu CS-dovolená.cz registraci a vloží prezentaci svého objektu.
  • Prezentací se rozumí popis a fotografie objektu, kontaktní údaje, kde může zákazník majitele kontaktovat za účelem provedení rezervace pobytu.

III. Úhrada za vložení a propagaci prezentace objektu

  • Po vložení prezentace objektu obdrží majitel e-mail s informacemi k provedení platby. Po provedení platby a jejím připsání na bankovní účet bude majiteli odesláno potvrzení o přijetí platby a vystavená faktura.

IV. Objednávka pobytu, úhrada za pobyt

  • Objednávka pobytu probíhá prostřednictvím kontaktu výhradně mezi zákazníkem a majitelem.
  • Úhradu za pobyt provádí zákazník na základě pokynů od majitele a na bankovní účet majitele, není-li domluvena platba jiným způsobem (např. v hotovosti apod.).

V. Závěrečná ustanovení

  • Registrací a vložením prezentace objektu majitel potvrzuje, že tyto obchodní podmínky přečetl, souhlasí s nimi a plně je respektuje.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27.4.2020